33 31 40 53

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Garanti

Kig efter garanti-logoet.

Logoet er din garanti for ordentligt glarmesterarbejde. Glarmesterlauget i Danmark blev etableret i 1497 og hører dermed til blandt de ældste og mest tradionsrige brancheorganisationer i Danmark. Når du vælger os, garanterer vi dig professionelt glarmesterarbejde. Som faglærte glarmester sætter vi nemlig en ære i at levere dig ordentligt håndværk.

Hvis du vil vide mere om Glarmesterlaugets Garantiordning, så kontakt os eller ring til Glarmesterlauget i Danmark på tlf. 33 13 65 10 og rekvirer vedtægterne for Glarmesterlaugets Garantiordning.

Hvem er omfattet af Glarmesterlaugets Garantiordning?

Garantiordningen gælder for alle. Uanset om Glarmesterarbejdet udføres for dig som privatperson, eller du repræsenterer en virksomhed eller en offentlig institution, er du dækket af garantiordningen, når du vælger en glarmester, der er medlem af Glarmesterlauget i Danmark.

Hvad er Glarmesterlaugets Garantiordning?

Glarmesterlaugets Garantiordning er din garanti for profesionelt glarmesterarbejde. Garantiordningen sikrer, at de aftaler du indgår med Glarmesterlaugets medlemmer altid opfyldes. Der skal ikke underskrives noget særskilt dokument for at være dækket af garantien. Det eneste du skal gøre er at sikre dig, at den glarmester, du vælger er medlem af Glarmesterlauget.

Hvad omfatter Glarmesterlaugets Garantiordning?

Garantiordningen dækker alt glarmesterarbejde, som udføres af Glarmesterlaugets medlemmer. Derfor er du sikret dækning uanset om der er tale om vedligeholdelsesarbejde, isætning af glas, facadearbejde, montering af dør- og vindueselementer eller indramningsarbejde. Ligeledes dækker garantiordningen, uanset om glarmester arbejdet udføres på bygninger, biler eller skibe.

Hvornår dækker Glarmesterlaugets Garantiordning?

Når et medlem af Glarmesterlauget ikke kan eller vil opfylde sine forpligtelser, sikres opfyldelsen af aftalen via Glarmesterlaugets Garantiordning. Det samme gælder, hvis et medlem ikke ønsker at følge Glarmesterlaugets afgørelse i en klagesag.
Ligeledes sikrer Glarmesterlaugets Garantiordning, at en kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet eller en domstolsafgørelse opfyldes.
Som hovedregel opfyldes aftalen ved, at Glarmesterlauget sørger for, at medlemmet selv eller andet medlem afslutter det påbegyndte arbejde. Alternativt kan Glarmesterlauget vælge at udbetale det tilkendte beløb incl. eventuelle renter og tillagte sagsomkostninger.

Hvornår dækker Glarmesterlaugets Garantiordning?

Glarmesterlaugets Garantiordning dækker ikke følgeskader eller andre forvoldte skader. Garantiordningen omfatter ikke eventuel egenproduktion af termoruder eller fejl og mangler ved andre termoruder, der er leveret med en fabriksgaranti.Kontakt

Værksted og Butik
Bülowsvej 4
1870 Frederiksbeg C

Butik
Gasværksvej 12
1656 København V

Telefon 33 31 40 53
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Beløbsmæssig dækning

Glarmesterlaugets Garantiordning dækker krav op til kr. 100.000 excl. moms pr.sag.

Den maksimale dækningssum for det enkelte medlem af Glarmesterlaugets er kr. 500.000 excl. moms.

Reklamationsfrister

Garantiordningen gælder i 5 år, efter at arbejdet er afsluttet.

Opstår der problemer inden for denne periode, skal du rette henvendelse til det medlem, som har udført arbejdet.

Hvis du ønsker at klage til Glarmesterlauget i Danmark over glarmesterarbejde, som er udført af et af laugets medlemmer, skal du, senest 4 måneder efter, at det pågældende medlem har afvist klagen, skrive til Glarmesterlauget.